Số hóa bản đồ là gì ?

SỐ HÓA BẢN ĐỒ LÀ QUÁ TRÌNH CHUYỂN CÁC THÔNG TIN TỪ BẢN ĐỒ, BẢN VẼ HOÁC CĂN BẢN(SỐ LIỆU GHI CÁC TOẠ ĐỘ) VỀ DẠNG SỐ ĐỂ CÓ THỂ LƯU TRỮ, QUẢN LÝ TRÊN MỘT TỆP TRONG MÁY TÍNH.

SỐ HÓA TÀI LIỆU LÀ GÌ ? 
ĐỊNH NGHĨA DỊCH VỤ BPO

 


Các cách thực hiện số hoá bản đồ:

– Cách 1: số hoá bằng bàn số(Digitizer): là sử dụng bàn số hoá để chuyển vẽ các đối tượng trên BĐ và lưu trong máy tính ở dạng số. Phương pháp này dễ thao tác nhưng độ chính xác thấp(do phụ thuộc vào thao tác viên, tỷ lệ bản đồ gốc và độ phân giải của thiết bị số hoá). Số hoá bằng bàn số đòi hỏi thao tác viên phải đưa con trỏ của bàn số can lại các đối tượng trên BĐ.
      
– Cách 2: Số hoá trên màn hình thông qua máy quét ảnh(Scanner): Là từ bản đồ giấy thông qua máy quét ảnh tạo ra ảnh ĐB, sau đó sử dụng GIS định vị về hệ toạ độ BĐ và sử dụng các chức năng đồ hoạ của GIS để số hoá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *