Việt Nam đang là một trong những nước có lợi thế chuyển đổi số lớn

Dịch vụ chuyển đổi số tại Việt Nam năm 2021

Được thúc đẩy bởi sự ra đời nhanh chóng của các công nghệ mới đột phá cũng như những thay đổi về nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng ngày càng tăng, nhiều nước trên thế giới đang đầu…