Các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi số

Giải pháp hiệu quả cho chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức hơn nữa khi các ông lớn đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ số. Do đó, để giữ vững vị thế của mình…

Việt Nam đang là một trong những nước có lợi thế chuyển đổi số lớn

Dịch vụ chuyển đổi số tại Việt Nam năm 2021

Được thúc đẩy bởi sự ra đời nhanh chóng của các công nghệ mới đột phá cũng như những thay đổi về nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng ngày càng tăng, nhiều nước trên thế giới đang đầu…

Công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra trên thế giới với tốc độ cao, mở cánh cửa để các nước tăng năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Hành trình chuyển đổi số của một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới

Cuộc chạy đua chuyển đổi số không phải là câu chuyện riêng của quốc gia nào. Các nước đều đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình này để thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực…

IONE – giải pháp trích xuất thông tin chuyên nghiệp giải quyết vấn đề nhập liệu tại các cơ quan nhà nước.

Mỗi ngày bộ phận văn thư và các bộ phận khác của đơn vị nhận được hàng trăm loại văn bản giấy tờ cần phải xử lý. 90% trong số đó là những tài liệu bản giấy. Việc nhập lại…