Các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi số

Giải pháp hiệu quả cho chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức hơn nữa khi các ông lớn đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ số. Do đó, để giữ vững vị thế của mình…