Công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra trên thế giới với tốc độ cao, mở cánh cửa để các nước tăng năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Hành trình chuyển đổi số của một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới

Cuộc chạy đua chuyển đổi số không phải là câu chuyện riêng của quốc gia nào. Các nước đều đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình này để thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực…